Om TFC

I skoleåret 2012/2013 har 9. årgangsteam på Vodskov Skole ansøgt om og fået bevilliget udviklingsprojektet The Flipped Classroom (TFC) gennem Aalborg Skole- og Kulturforvaltning. Se ansøgningen her

Hvorfor The Flipped Classroom?

Vi ønsker at udnytte det fulde læringspotentiale i anvendelsen af teknologi i samspil med pædagogisk, didaktisk og fagfaglig viden. Teknologi skal ikke “bare” erstatte vores måde at undervise på, den skal redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning.

Vi vil undersøge, hvordan The Flipped Classroom kan:

 • Optimere elevernes læring ved at redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisningen i et samspil med brugen af teknologi
 • Give mulighed for yderligere differentiering i forhold til fagligt svage og stærke elever
 • Øge elevaktiviteten i undervisningen
 • Øge elevernes fremmøde
 • Frigøre lærerens ressoucer/tid til den enkelte elev/grupper af elever
 • Øge elevens tilegnelse af tidssvarende læringskompetencer og støtte dem i deres digitale dannelse


The Flipped Classroom går ud på at vende den traditionelle lærer- og elevrolle om. I stedet for at læreren har 70 % af taletiden (trad. tavleundervisningen) og eleverne har 30 % af taletiden (stiller opklarende spørgsmål, svarer på lærerens spørgsmål), vil vi gerne øge elevaktiviteten, således at eleven har 70 % af tale-/arbejdstiden i undervisningen, og læreren overgår til rollen som facilitaor og scaffolder.

TFC er fint illustreret i denne infographic fra Knewton
Flipped Classroom

Projektets formål og mål:
Hvad vil skolen gerne opnå?

 • Højere elevaktivitet i undervisningen
 • Velforberedte og motiverede elever
 • Frigøre ressourcer til at udfordre såvel de stærke som de svage elever ved at en del af eleverne i højere grad har mulighed for at være selvhjulpne
 • Større fremmøde
 • Øge fagligheden
 • Udvidelse af det fysiske læringsrum til også at omfatte det virtuelle læringsrum


Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

 • Give eleverne instruktioner, gennemgang og forklaring af fagligt indhold via videovejledninger m.m. og lade eleverne arbejde mere problem- og projektorienteret i undervisningstiden


Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

 • Bliver eleverne mere aktive?
 • Højnes det faglige udbytte?
 • Bliver eleverne mere motiverede?
 • Giver The Flipped Classroom bedre differentieringsmuligheder?
 • Opnår eleverne tidssvarende samarbejds- og organiseringskompetencer?
 • Kan vi inddrage forældrene i lektielæsningen vha. videovejledninger?


Andet:

 • Elevens personlige portfoliomappe

Sideløbende med The Flipped Classroom, arbejder alle eleverne også med deres personlige digitale portfolio i form af en blog, hvor de har mulighed for at samle alle deres refleksioner, videovejledninger, noter, afleveringer, publikationer, medieproduktioner, links mm. Her er det muligt for eleverne at indsætte videovejledningerne og skrive noter dertil.

 • Google Docs

Alle elever arbejder kollaborativt med Google Docs

 • BYOD

Det er naturligt for kommende 9. årgang at medbringe egen computer/tablet til undervisningen. Elever, som ikke har mulighed for dette, låner skolens bærbare computere mm. Efter skoletid har eleverne desuden mulighed for at bruge PLCs computere til fx lektier/forberedelse.

Skriv et svar

Required fields are marked *.